پس از ده روز رقابت فشرده .. پايان مسابقات دانش آموزى قرآن در عراق

به گزارش خبرگزاری قرآنی (ق) اختتاميه مسابقات دانش آموزى قرآن الكريم عراق با حضور وزير آموزش و پرورش اين كشور «على الدليمى» در بغداد برگزار شد.

الدليمى در سخنانى ضمن تقدير از نقش خانواده ها در ايجاد انگیزه در فرزندان جهت يادگيرى قرآن و به ويژه نخبه سازى در اين حوزه از دانش آموزان برگزيده قدردانى كرد.

شايان ذكر است كه مسابقات دانش آموزى قرآن الكريم عراق در دو بخش تلاوت و حفظ با حضور ده ها دانش آموز از سراسر عراق (به عنوان نمايندگان استان هاى اين كشور) در بغداد و به مدت ده روز با رقابت فشرده حاضران برگزار شد.