آمادگی دار القرآن آستان مقدس امام حسین (ع) براى برگزارى روز جهانى قرآن كريم

به گزارش خبرگزاری قرآنی (ق) دار القرآن الکریم آستان مقدس امام حسین علیه السلام در راستاى بزرگداشت روز جهانى قرآن كريم تمام توان خود را به كار بسته تا اين مراسم با وجود شرايط كورونايى به بهترين وجه برگزار شود.

در اين راستا شيخ حسن المنصورى رئيس دار القرآن آستان مقدس امام حسین (ع) نشستهاى جداگانه اى با مسؤولين قرآنى و مراكز دينى عراق داشته است كه از آن جمله مى توان به ديدار ايشان با تنى چند از مسؤولين قرآنى عتبات عاليات و همچنين دكتر رافع العامرى مدير مركز ملى علوم قرآن و صالح الدريعى رئيس اتحاديه تشکلهای قرآنی عراق و دكتر سعد كمبش رئيس ديوان وقف اهل سنت عراق و سيد عبدالقادر الحسنى الآلوسى رئيس شوراى علماى رباط محمدى اشاره كرد.

شايان ذكر است كه دار القرآن الکریم آستان مقدس امام حسین علیه السلام سال گذشته و همزمان با سالروز مبعث پيامبر اسلام، روز 27 ماه رجب را به عنوان روز جهانى قرآن كريم (اليوم العالمي للقرآن الكريم) اعلام نمود، و در اين راستا برنامه هاى گوناگونى را تدارک ديد، و امسال نيز مراسم ویژه اى را برگزار خواهد كرد.